Omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner

Gabather AB (publ) (”Gabather” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av units som avslutades den 6 december 2017. Emissionen tecknades till 80 procent, motsvarande 26,5 Mkr. Units benämns betalda tecknade units (BTU). Företrädesemissionen är nu registrerad hos bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 4 januari 2018. Avstämningsdag är den 8 januari 2018, varefter BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner. En (1) BTU kommer att ersättas av fem (5) aktier och två (2) teckningsoptioner.

Gabather kommer efter omvandling av BTU att ha 20 613 091 utestående aktier och 2 355 556 utestående teckningsoptioner av serie TO 2.

En (1) teckningsoption av serie TO 2 ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie till kurs 8,00 kronor under perioderna 17 – 31 oktober 2018 respektive 17 – 31 januari 2019. Efter avstämningsdagen den 8 januari 2018 kommer BTU att omvandlas till aktier och teckningsoptioner och de nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas tillgängliga på respektive depå/vp-konto den 10 januari 2018. Första handelsdag på AktieTorget för nyemitterade aktier och teckningsoption av serie TO 2 är 10 januari 2018.

ISIN-kod för aktie Gabather, kortnamn GABA: SE0006257531

ISIN-Kod för Gabather BTU, kortnamn GABA BTU: SE0010598292

ISIN-kod för TO i Gabather, kortnamn GABA TO 2: SE0010598342

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bert Junno, VD

Gabather AB

E-post: bj@gabather.com 

Kort om Gabather AB

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år.

Om oss

Gabathers affärsidé är att utveckla nya läkemedel för att behandla sjukdomar inom det centrala nervsystemet med nya verkansvägar, större träffsäkerhet och mindre biverkningar.

Prenumerera

Dokument & länkar