Delårsrapport januari - juni 2002:

Delårsrapport januari - juni 2002: Koncernens omsättning ökade med 9%, god organisk tillväxt i samtliga affärsområden Rörelseresultatet, EBITDA, steg med 5% (upp 87% inkl. jämförelsestörande poster 2001) Det operativa kassaflödet var starkt och uppgick till 480 MSEK (-730) MSEK Kv 2 För Valu januari-juni Förä Valuta- änd ta- ndri rin ng g (exkl 2002 2001 just 2002 2001 justera jämförelsestörande erad d poster) Omsättning 7 053 6 +7% +10% 13 962 12 +9% +9% 619 799 EBITDA1) 1 126 1 +5% +7% 2 232 2 122 +5% +4% 076 EBITDA marginal 16,0% 16,3 16,0% 16,6% % EBITDA marginal 16,0% 2,2% 16,0% 9,3% (inkl jämförelsestörande poster) Operativt 336 -300 480 -730 kassaflöde Vinst per aktie, 0,13 0,13 0,39 0,45 SEK Kontantvinst per 2,21 2,12 4,56 4,26 aktie2) , SEK 1) Rörelseresultat före avskrivningar 2) Periodens resultat plus avskrivningar Viktiga händelser under det andra kvartalet: · Stark, i huvudsak organisk, omsättningstillväxt, +10% valutajusterad. - Intäkt per behandling för Gambro Healthcare i USA steg med 6 USD till 252 USD. · Fortsatt stark utveckling av det operativa kassaflödet tack vare stark tillväxt inom samtliga affärsområden och förbättrat resultat för Gambro Healthcare. · Bra kassaflöde, valutaeffekter och mycket få förvärv medförde en minskning av nettoskulden. · Koncernens EBITDA-marginal låg kvar på samma nivå som årets första kvartal, men var något lägre jämfört med det andra kvartalet 2001. - Marginalen förbättrades för Gambro Healthcare. Gambro Renal Products marginal minskade något jämfört med fjolårets höga nivå. Gambro BCTs marginal var betydligt lägre i linje med affärsområdets expansionsstrategi, bland annat satsningen på PET-tekniken. "Vi kan se att vår klinikverksamhet har tagit fart och att vårt åtgärdsprogram börjar ge resultat på en marknad utan några positiva externa bidrag", sade Sören Mellstig, Gambros VD och koncernchef. "Övergången till nya produkter och ny verksamhet inom våra produktområden påverkade våra marginaler under kvartalet." För ytterligare information: Lars Granlöf, Ekonomi- och Finansdirektör, tel. +46-8-613 65 00, +46 70 513 65 48 Janette Jennische, Koncerninformationschef, tel. +46 8 613 65 00, +46 70 212 50 53 Pia Irell, chef för Investor Relations, tel. +46 8 613 65 00, +46 70 513 65 91 Kevin Smith, VD Gambro Inc., Investor Relations USA, tel. +1 303 231 4750 Gambros ekonomiska rapporter finns också på Internet: www.gambro.com Bolaget kommer i dag, klockan 16.00 CET, att hålla en telefonkonferens och en webbsändning för att presentera resultatet för det andra kvartalet. De som vill delta i telefonkonferensen ska ringa +44 (0)20 8781 0577 (i Europa) eller +1 303 713 7929 (i USA). Information om webbutsändningen finns på Gambros webbplats: www.gambro.com/investors/. Nästa rapporttillfälle: Delårsrapport januari-september: 25 oktober 2002 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/26/20020726BIT00040/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/26/20020726BIT00040/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi. Koncernen har en omsättning på ca 18 miljarder SEK och har ca 17.000 anställda i ett 40-tal länder.

Dokument & länkar