Delårsrapport januari-september 2000

Report this content

Delårsrapport januari - september 2000: Fortsatt god tillväxt men lägre marginaler * Omsättningen ökade 14% (9%*) till 16.102 MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 3.044 MSEK, vilket motsvarar en marginal på 18,9%. Vinsten per aktie minskade 17% till 0,78 SEK och kontantvinsten ökade 13% till 5,85 SEK. Vinsten per aktie inkl. jämförelsestörande poster ökade 56% till 3,66 SEK. * God tillväxt i tredje kvartalet, +18% (+9%*), men marginalerna lägre än under föregående period, huvudsakligen p g a högre kostnadsnivåer inom klinikverksamheten i USA. * Fortsatt stark expansion, +20% (+12%*), för Gambro Healthcare - speciellt i Europa. * Försäljningen ökade med 7% (7%*), för Gambro Renal Products, med ett starkt tredje kvartal, +11% (+8%*). * Fortsatt god utveckling för blodkomponentteknologi, Gambro BCT. Omsätt- ningen ökade med 14% (7%*), med en markant förbättring i det tredje kvar- talet, +17% (+11%*). * Projektet Pathogen Eradication Technology utvecklas väl och investe- ringstakten ökar. * Brad Nutter, President Gambro Healthcare, lämnar Gambro. *) valutajusterat För ytterligare information: Bengt Modéer, Informationsdirektör, tel.08-613 65 00, 070-513 65 33 Lars Granlöf, Ekonomi- och Finansdirektör, tel. 08-613 65 00 Gambros ekonomiska information finns också på Internet: www.gambro.com DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2000 För koncernen har det tredje kvartalet 2000 innefattat en fortsatt tillväxt på 18% (9%*). Marginalerna var lägre än under föregående kvartal, huvudsakligen p g a en prisökning för ett läkemedel, elimineringen av den separata ersättningen för ett läkemedel samt ökade lönekostnader, vilket påverkat klinikverksamheten i USA. Valutaeffekter har också negativt påverkat koncernens marginaler. Utvecklingsprojektet PET (Pathogen Eradication Technology) har gjort stora framsteg och investeringstakten har ökat. Rörelsemarginalen (EBITDA) för koncernen uppgick till 17,6%. Gambro Healthcare expanderade med 23% (11%*) inkluderande en expansion i Europa på 59%. Försäljningsökningen inom Gambro Renal Products har fort- satt, speciellt på marknader utanför Europa. Omsättningen ökade med 11% (8%*). Gambro BCT har ökat försäljningen med 17% (11%*). Sammantaget har de första nio månaderna 2000 för koncernen innefattat en omsättningstillväxt på 14% (9%*). Detta inkluderar en ökning inom Gambro Healthcare på 20% (12%*). Av strategiska skäl har takten för klinikförvärv i USA dragits ner mot slutet av perioden. Gambro Renal Products har haft en fortsatt försäljningsökning med en omsättning som ökat 7% (7%*) med en positiv utveckling i Europa, stark tillväxt utanför Europa liksom för intern försäljning, som ökat med mer än 40%, För Gambro BCT ökade omsättningen med 14% (7%*) med en stark utveckling mot slutet av perioden. PET-projektet har haft en lovande utveckling och investeringstakten har ökat. För koncernen har marginalerna under perioden påverkats negativt av högre kostnadsnivåer inom Gambro Healthcare, valutaeffekter samt de ökade investeringarna för forskning och utveckling inom PET-projektet. Rörelsemarginalen (EBITDA) för koncernen uppgick till 18,9%. *) valutajusterat ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00190/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00190/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar