• news.cision.com/
  • Gambro/
  • Gambros teknologi för inaktivering av virus och bakterier uppfyller krav för användning i hemoglobinbaserade syrebärare

Gambros teknologi för inaktivering av virus och bakterier uppfyller krav för användning i hemoglobinbaserade syrebärare

Report this content

Gambros teknologi för inaktivering av virus och bakterier uppfyller krav för användning i hemoglobinbaserade syrebärare Gambro har genom sitt dotterbolag Gambro BCT uppnått en betydande milstolpe tillsammans med sin strategiska partner Sangart, Inc., genom att påvisa effektiviteten av Gambro BCTs ledande teknologi för inaktivering av virus och bakterier i blodkomponenter, s.k. PET- teknologi. Tekniken kommer att användas av Sangart vid framställning av deras blodersättningsmedel Hemospan. Denna betydande milstolpe för Gambros PET-teknologi omfattade att påvisa reduktionen av ett representativt antal virus, inkl. HIV-virus, som kan påverka blodkomponenter. Sangart och Gambro BCT har fastställt kraven för denna interna milstolpe för att kunna tillgodose de myndighetskrav som fastställts för inaktivering av virus och bakterier i samband med tillverkningen av Hemospan. Testerna har lyckats och visar att PET- processen inaktiverar virus från prover som avsiktligt smittats. I den uppnådda milstolpen ingick också att påvisa att PET-processen inte överför några cytotoxiska eller mutagena effekter. Testet bekräftade att tekniken fungerar. Sangart kommer nu att använda PET-teknologin för att inaktivera virus som riskerar att infektera de röda blodceller som används som råvara i deras nya ledande produkt Hemospan. Denna nya blodersättningsprodukt baseras på forskning gjord av en av världens ledande experter på hemoglobin-baserade blodersättningsmedel, Dr. Robert Winslow. "Testresultaten bidrar till att bekräfta PET-teknologins potential. Vårt samarbete med Sangart stöder Gambro BCTs åtagande att förbättra säkerheten och förtroendet för världens blodförsörjning genom säkrare blod och bättre valmöjligheter inom blodtransfusionen," säger David Perez, President, Gambro BCT. Fakta om Gambro BCTs Pathogen Reduction Technology Gambro BCTs unika Pathogen Reduction Technology använder ljus och riboflavin (vitamin B2) för att ändra nukleinsyrorna hos patogener och på så sätt inaktivera dem. Gambro BCTs teknologi är den första som verkar på blodets tre huvudkomponenter; blodplättar blodplasma och röda blodkroppar. Oskadligt och icke muterande riboflavin intas i normal diet. Riboflavin anses dessutom vara viktigt för människors hälsa. Teknologin är ett exempel på Gambro BCTs deltagande i att göra blodförsörjningen i världen så säker som möjligt. För ytterligare information kontakta: Janette Jennische, Vice President, Corporate Communications, tel. 08-613 65 99, 070-212 50 53 Pia Irell, Investor Relations Director, Corporate Finance, tel. 08-613 65 91, 070-513 65 91 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/07/20020807BIT00730/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/07/20020807BIT00730/wkr0002.pdf

Dokument & länkar