Viktig information om Gambros dialysatorer

Viktig information om Gambros dialysatorer Med anledning av frågor som ställts som ett resultat av uttalanden gjorda av Baxter under de senaste dagarna, meddelar Gambro följande: Vätskan Perfluorohydrocarbon har använts vid testning av dialysatorer med cellulosamembran vid Gambros fabrik utanför tyska Göttingen och för mindre än 3% av fabrikens tillverkningsvolym. Detta representerar 0,3% av Gambros totala dialysatorproduktion. Användande av olika kemikalier vid produktion av dialysatorer är nödvändigt, men kemikalierna skall avlägsnas från dialysatorn före förpackning och sterilisering. Gambros produktionsprocess säkerställer att då sådana kemikalier används, avlägsnas de från dialysatorn före för packning och sterilisering. Gambro har använt den aktuella vätskan och produktionsprocessen i mer än 5 år. Gambro har aldrig fått några klagomål eller rapporter om den aktuella typen av olyckor med dessa produkter. Som en försiktighetsåtgärd, och i avvaktan på resultaten av de utredningar som nu görs i samband med de olyckor som inträffat (med produkter som inte tillverkats av Gambro), har Gambro beslutat att temporärt upphöra använda den aktuella vätskan och motsvarande del av produktionsprocessen. Produktionen av dialysatorerna fortsätter i övrigt oförändrat. För ytterligare information kontakta: Karin Avasalu, Vice President, Corporate Communications, tel. 08-613 65 00, 070-513 65 99 Pia Irell, Investor Relations Director, Corporate Finance, tel. 08-613 65 91, 070-513 65 91 Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi. Gambro Healthcare är en av världens ledande vårdgivare inom dialysbehandling för njursjuka med ca 50.300 patienter i 670 kliniker över hela världen. Gambro Renal Products innefattar främst dialysmaskiner och -filter, blodslangar och dialyskoncentrat. Gambro BCT omfattar produkter för donation, separation och behandling av blodkomponenter. Koncernen har en omsättning på ca 25 miljarder SEK och har ca 19.600 anställda i ett 40-tal länder. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/09/20011109BIT00960/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/09/20011109BIT00960/bit0001.pdf

Om oss

Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi. Koncernen har en omsättning på ca 18 miljarder SEK och har ca 17.000 anställda i ett 40-tal länder.

Dokument & länkar