Halvårsrapport 2017

Gapwaves halvårsrapport för perioden 2017-01-01 - 2017-06-30 publiceras idag och finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning.

Halvårsrapporten är bifogad i sin helhet.

Göteborg den 4 september 2017

För ytterligare information se Gapwaves ABs hemsida www.gapwaves.comeller kontakta VD Lars-Inge Sjöqvist alternativt CFO Per Andersson.

Lars-Inge Sjöqvist
VD
Telefonnummer: 0736 84 03 56
E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com

Per Andersson
CFO
Telefonnummer: 0709 39 53 27

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Gapwaves AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 september 2017 kl. 08:30 CET.

Om Gapwaves AB
Gapwaves AB är sprunget ur forskning på Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011 för att kommersialisera innovationer för effektiv trådlös kommunikation. I och med den exponentiellt ökande användningen av bild och video i våra mobila enheter uppkommer också ett ökande behov av högpresterande trådlösa system. Till dessa system utvecklar Gapwaves AB vågledar- och antennprodukter baserade på den patenterade GAP-vågledarteknologin. Bolagets marknader är bland annat radiolänkar inom telekom, bilradar, avlyssningssystem och rymdobservatorier.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar