Delårsrapport januari - juni 2018

Kvartalet april - juni 2018

Mkr    Moderbolaget    Koncernen
Nettoomsättningen uppgick till    22,7 (24,3)    22,7 (24,3)
Rörelseresultatet uppgick till    5,9 (6,7)    6,5 (7,0)
Resultat efter skatt uppgick till    4,8 (5,3)    5,1 (5,4)
Resultat per aktie uppgick till, kr    0,48 (0,53)    0,51 (0,55)
Eget kapital per aktie uppgick till, kr       9,96 (8,99)    10,57 (9,00)

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Lansering av iFenix Grow, en ”pay as you grow”-version av affärssystemet iFenix med samma grundfunktionalitet och anpassningar för retail som iFenix.
  • På årsstämman beslutades det om en utdelning med 0,47 kr per aktie, avstämningsdag fastställdes till den 16 maj 2018.


VD-kommentar

Under årets andra kvartal har vi levererat en fortsatt stabil utveckling,med en nettoomsättning som uppgick till 22,7 Mkr (24,3) och ett rörelseresultat på 5,9 Mkr (6,7). Efter lanseringen av iFenix Grow i början av året har vi haft fortsatt stort fokus på arbetet med den nya produkten – vilket börjar ge resultat. Vi är stolta över att kunna hälsa de första kunderna välkomna till iFenix Grow. Vi ser fram emot en spännande och intensiv höst på flera områden.

Skarp lansering av iFenix Grow
Efter att flertalet förfrågningar från fristående företag med en struktur som ursprungligen inte tillhört vår primära målgrupp – större retail- och kedjestrukturer - såg vi en möjlighet att utveckla en version av iFenix även för små- och medelstora tillväxtbolag. Detta resulterade i lanseringen av iFenix Grow under det första kvartalet 2018, en ”pay as you grow”-version av vårt avancerade och användarvänliga affärssystem. Avtal har nu slutits med några bolag och vi ser nu fram emot att få implementera systemet hos de nya iFenix Grow-kunderna.

Fortsatt hög utvecklingstakt i arbetet med iFenix 3.0
I samband med rapporten för det första kvartalet 2018 meddelade vi att arbetet med lanseringen av iFenix 3.0 var slutförd och att samtliga befintliga kunder fått tillgång till ny och förbättrad funktionalitet inom flera områden. Arbetet med iFenix har tilltagit under årets andra kvartal och kommer inte minst att vara i fokus under hösten och det tredje kvartalet. Detta arbete går hand i hand med fortsatta offensiva satsningar inom försäljning och marknad, där vi lägger fortsatt fokus för att öka tillväxten– både för iFenix och iFenix Grow.

Det omfattande och resurskrävande arbetet att göra iFenix fullt anpassat för den nya dataskyddsförordningen (GDPR) fortsatte även under det andra kvartalet. Det var ett lyckat projekt där alla anpassningar fanns på plats inför att förordningen trädde i kraft i slutet av maj 2018.

Vidare förstärkningar av organisationen under hösten
Med fortsatta satsningar på produkt, förberedelser inför höstens kundunika utvecklingsprojekt samt utveckling av ny och förbättrad funktionalitet hos våra befintliga kunder ser vi ett ökat behov av ytterligare kompetens. Med anledning av detta har vi nu gått in i en intensiv rekryteringsperiod där vi ser fram emot vidare förstärkningar av organisationen inom framförallt support, test och utveckling för att möjliggöra tillväxt för Genesis IT.

Tommy Flink, VD

För ytterligare information

Genesis IT AB (publ)
Patrik Liljegren, Marknads- och Informationschef
E-post: ir@genesis.se
Tel: 010 27 27 311

Denna information är sådan information som Genesis IT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti klockan 08.30.Genesis IT AB

Norrsågsvägen 41, 972 54 LULEÅ

Hemvärnsgatan 9, 171 54 SOLNA

Tel 010 27 27 200, E-post info@genesis.se, Internet www.genesis.se

Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem, tjänster och IT-driftslösningar.

Genesis ITs egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT-hantering. Bolagets huvudprodukt, iFenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för branscher med kedjestruktur eller ett stort butiksnät, och erbjuder bland annat integrerad e-handelslösning och specifik funktionalitet mellan huvudkontor och butik. Genesis IT grundades 1998, har cirka 40 anställda och huvudkontor i Luleå samt försäljningskontor i Stockholm.


Om oss

Bolagets verksamhet är att erbjuda kostnadseffektiv IT i form av affärs- & verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar för små och medelstora företag. Detta innefattar egenutvecklade applikationer, egenägda driftslösningar, standardprogramvaror, IT-konsulttjänster, hårdvara, support samt att idka därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar