Genesis IT omförhandlar avtal med XL-BYGG AB

Genesis IT AB tillhandahåller sedan 2012 affärssystemet iFenix till bygghandelskedjan XL-BYGG AB, en unik och kundanpassad lösning som svarar mot kedjans och de enskilda butikernas behov. Samarbetet med XL-BYGG har under åren omfattat en totalleverans av funktionalitet till både kedja och butiker.

Parterna har under en tid förhandlat om nya villkor vilket lett fram till ett avtalsförslag som kommer framläggas för godkännande av XL-BYGGs aktieägare på extra bolagsstämma den 23 augusti 2018. Förslaget, som innebär en förlängning av avtalsrelationen till och med 2020-12-31, bygger på en fast debitering samt en rörlig debitering som är beroende av antalet anslutna XL-BYGG butiker, antalet användare och andra kringliggande tjänster.

”Målet med avtalet som ingicks i maj 2012 var att lägga grunden för ett långsiktigt samarbete vilket är en avgörande faktor i den totalleverans som vi erbjuder. Långsiktighet och ett nära samarbete ligger helt i linje med vår strategi och har därmed värderats högt i de förhandlingar vi haft tillsammans med XL-BYGG. Det nya avtalsförslaget innebär samma omfattning av leverans men att vissa kundanpassningar sker av prissättningsmodellen med en större rörlig ersättning baserad på de butiker som fullt implementerat affärssystemsfunktionerna.”, säger Tommy Flink VD på Genesis IT.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Genesis IT AB (publ)
Patrik Liljegren, Informationschef
E-post: 
ir@genesis.se
Tel: 010 27 27 311


Om Genesis IT AB

Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem, tjänster och IT-driftslösningar. Genesis ITs egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT-hantering. Bolagets huvudprodukt, iFenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för branscher med kedjestruktur eller ett stort butiksnät, och erbjuder bland annat integrerad e-handelslösning och specifik funktionalitet mellan huvudkontor och butik. Genesis IT grundades 1998, har cirka 40 anställda och huvudkontor i Luleå samt försäljningskontor i Stockholm.


Denna information är sådan information som Genesis IT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti. 


Genesis IT AB

Norrsågsvägen 41, 972 54 LULEÅ

Hemvärnsgatan 9, 171 54 SOLNA

Tel 010 27 27 200, E-post info@genesis.se, Internet www.genesis.se


Om oss

Bolagets verksamhet är att erbjuda kostnadseffektiv IT i form av affärs- & verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar för små och medelstora företag. Detta innefattar egenutvecklade applikationer, egenägda driftslösningar, standardprogramvaror, IT-konsulttjänster, hårdvara, support samt att idka därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar