Förvärv av Siemens LSS har godkänts och schweiziskt bolag har förvärvats

Förvärvet av Siemens LSS (Life Support Systems) har godkänts av konkurrensmyndigheterna - Schweiziskt bolag har förvärvats Getinge meddelar idag att förvärvet av Siemens LSS har godkänts och att transaktionen har slutförts Förvärvet av Siemens LSS, som Getinge offentliggjorde den 15 augusti 2003, var villkorat av godkännande från berörda konkurrensmyndigheter. Getinge meddelar idag att förvärvet har godkänts av samtliga konkurrensmyndigheter. Sålunda har villkoret för förvärvet uppfyllts och transaktionen med Siemens slutförts. Siemens LSS jämte tyska Dräger Medical är som tidigare meddelats, globala marknadsledare vad avser respiratorer för sjukhusmarknaden, med en marknadsandel om knappt 30%. Inom produktområdet anestesi uppgår marknadsandelen till cirka 6% i världen och placerar bolaget som nummer tre efter finska Instrumentarium och tyska Dräger. Divisionens center för produktutveckling, tillverkning och marknadsföring finns i Solna. Siemens LSS säljer årligen medicinteknisk utrustning till ett hundratal länder och har egna säljbolag på alla viktigare marknader. Förvärvet av Siemens LSS är en unik möjlighet för Getinge att integrera ännu ett världsledande medicintekniskt företag inom det mest expansiva affärsområdet, Surgical Systems. Siemens LSS uppfyller alla de kriterier som Getinge bedömer som viktiga vid ett förvärv - starkt produktprogram, djup kompetens och fokus, stark marknadsposition och en bred geografisk plattform. Siemens LSS konsolideras i Getinges räkenskaper från och med innevarande månad. Finansieringen av förvärvet sker med Getinges befintliga kreditfaciliteter Getinge meddelar kompletterande förvärv Getinge har idag förvärvat samtliga aktier i ett schweiziskt bolag som sedan 1981 varit affärsområdet Surgical System's agent. Bolaget omsätter cirka 3,2 MEUR och har sju anställda. Förvärvet förstärker affärsområdets position på den schweiziska marknaden och medför att Surgical Systems får den rätta affärsmässiga strukturen för att integrera Siemens LSS' verksamhet i Schweiz. Getinge den 9 oktober 2003 Johan Malmquist, VD och koncernchef GETINGE är ledande inom området utrustning och system för sjukvård, långvård och farmaceuts industri/laboratorier. Utrustning, teknologi, service/tjänster för infektionsbekämpning, operationsrum, patienthygien, patienthantering och sårvård levereras till kunder i hela världen. Getingekoncernen omsatte 8,6 miljarder SEK med 5 600 anställda under 2002. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/09/20031009BIT00520/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/09/20031009BIT00520/wkr0002.pdf

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Dokument & länkar