Getinge avyttrar ALM's tillverkning av operationsbord

Report this content

Getinge avyttrar ALM's tillverkning av operationsbord I linje med vad som tidigare aviserats har Getinge träffat avtal om att sälja ALM's tillverkning av operationsbord. Avyttringen av bordstillverkningen följer det åläggande som Getinge fått av den franska konkurrensmyndigheten i anslutning till förvärvet. Köpare är franska Fournitures Hospitalières SA som omsätter cirka 40 MEUR och som huvudsakligen är verksamma med ortopediska implantat och distribution av utrustning för operationssalar samt sjukvårdsprodukter. Försäljningen bedöms kunna slutföras inom den närmaste 3- månadersperioden och omfattar de nettotillgångar som är kopplade till bordstillverkning i form av komponent- och varulager samt fixturer och verktyg. Utöver ersättning för nettotillgångar kopplade till bordstillverkningen erläggs en goodwill. Avyttringen omfattar inga delar av affärsområdet Surgical Systems' service eller försäljnings- organisation. Avyttringen av bordsverksamheten kommer sammantaget att inbringa cirka 11 miljoner EUR, varav cirka 50% av betalningen infaller under år 2003. Försäljningen kommer att ge upphov till en mindre realisationsvinst. Getinge den 15 oktober 2002 Johan Malmquist Koncernchef GETINGE är ledande inom området utrustning och system för sjukvård, långvård och farmaceutisk industri/laboratorier. Utrustning, teknologi, service/tjänster för infektionsbekämpning, operationsrum, patienthygien, patienthantering och sårvård levereras till kunder i hela världen. Getingekoncernen omsätter 8,1 miljarder SEK och har 5 300 anställda. Internet http://www.getinge.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/15/20021015BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/15/20021015BIT00030/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar