Getinge förvärvar Jostra

GETINGE fortsätter sin expansion inom Surgical Systems och förvärvar Jostra - en ledande aktör inom hjärtkirurgi Getinge har förvärvat 100% av aktierna i Jostra AG GETINGE har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Jostra AG, marknadsledande tillverkare av utrustning och förbrukningsvaror för hjärtkirurgi. Getinge fortsätter därmed den aviserade utvecklingen av affärsområde Surgical Systems. Förvärvet är villkorat av ett godkännande av den tyska konkurrens-myndigheten. I förvärvet ingår inte Jostra's verksamheter i USA. Surgical Systems är världsledande inom avancerade kirurgiska arbetsstationer för alla typer av kirurgiska ingrepp. Verksamheten kompletteras nu med ett marknadsledande sortiment av terapiprodukter för hjärtkirurgi. Jostra omsatte cirka 90 miljoner EUR år 2002 och hade 600 anställda Jostra grundades 1982. År 2002 omsatte bolaget cirka 90 miljoner EUR och hade 600 anställda. Huvudkontoret och viss produktion är lokaliserat till Hirrlingen i Tyskland. Tillverkningsenheter finns i Lund, Vaerlöse i Danmark och Hechingen i Tyskland. Jostra har egna försäljningsbolag i Tyskland, Frankrike Italien, Holland, Japan, Kanada, Spanien, Storbritannien, Sverige, Kina och Hong Kong och levererar sina produkter till mer än 100 länder. En ledande tillverkare med starka marknadsandelar I produktsortimentet ingår bland annat hjärt-lungmaskiner, oxygenatorer, katetrar, kanyler och andra förbrukningsvaror som används i anslutning till hjärtkirurgi. Jostra är en av världens tre ledande leverantörer av engångsartiklar och hjärt-lungmaskiner för hjärtkirurgi, med marknadsandelar om 25% för hjärt-lungmaskiner och 15% för engångsartiklar (25% i Europa). Förvärvskalkyl Priset för aktierna uppgår till 23,6 miljoner EUR och den beräknade nettoskulden till 36,4 miljoner EUR. Omstruktureringskostnaderna antas uppgå till cirka 15 miljoner EUR. Goodwill beräknas till 37 miljoner EUR. Getinges mål är att förbättra Jostra's EBIT-marginal efter goodwillavskrivning till 12-15% över en treårsperiod. Påverkan på koncernens resultat för 2003 väntas bli något negativ, alternativt neutral (beroende på när Jostra kan konsolideras med Getingekoncernen). Koncernens resultat före skatt förväntas påverkas positivt med 5 - 6 miljoner EUR år 2004. Getinge den 22 maj 2003 Johan Malmquist VD och koncernchef TELEFONKONFERENS IDAG Telefonkonferens kommer att hållas idag kl. 10.00 svensk tid med Johan Malmquist och ekonomidirektör Ulf Grunander. För att deltaga ring +44 (0) 207 162 0180, lösenord: Getinge En powerpointpresentation för telefonkonferensen kommer att finnas på www.getinge.com En inspelad version av konferensen kan avlyssnas under 5 arbetsdagar på tel.nr. +44 (0)20 8288 4459, kod: 735842 GETINGE är ledande inom området utrustning och system för sjukvård, långvård och farmaceutisk industri/laboratorier. Utrustning, teknologi, service/tjänster för infektionsbekämpning, operationsrum, patienthygien, patienthantering och sårvård levereras till kunder i hela världen. Getingekoncernen omsätter 8,6 miljarder SEK och har 5 600 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/22/20030522BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/22/20030522BIT00010/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar