Getinge genomför förvärv i Irland

Getinge genomför förvärv i Irland Getinge gör ännu ett strategiskt förvärv genom att förstärka sitt nätverk av distributörer. Koncernen förvärvar nu 100% av aktierna i Lenken Healthcare (Ireland) Ltd. Lenken omsätter cirka 65 Mkr och har 58 anställda, med försäljningskontor både i Nordirland (Belfast, huvudkontor) och Republiken Irland (Dublin). Lenken har varit koncernens distributör i över 20 år för produkter inom äldrevård och vård av rörelsehindrade, dvs utrustning för hygiensystem, patienthantering och antidecubitus. Bolaget har över åren uppnått en marknadsandel på över 50% i Nordirland och förvärvet avser att öka försäljningen och marknadsandelarna även i Republiken Irland. Förvärvet beräknas bidra positivt till koncernens vinst per aktie från och med år 2001. Getinge den 15 juni 2000 Johan Malmquist VD och koncernchef För ytterligare information kontakta Johan Malmquist, 035-155500 Getinge Industrier är en medicinteknisk koncern med världsledande positioner inom områdena infektionsbekämpning, förflyttningshjälpmedel och hygienprodukter för äldre och rörelsehindrade. Koncernen omsatte 4 885 Mkr under 1999 och sysselsätter 3 800 personer. GETINGE INDUSTRIER AB (publ.) Phone +46 35 15 55 00 VAT No SE556408503201 P.O. Box 69 Fax +46 35 549 52 Org.No. 556408-5032 SE-310 44 GETINGE www.getinge.com Registered office: Halmstad Sweden ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT00340/bit0002.pdf

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Dokument & länkar