Getinge genomför strategiskt förvärv med betydande tillväxtpotential

Getinge genomför strategiskt förvärv med betydande tillväxtpotential Som ett led i koncernens strategi att komplettera egen produktutveckling har Getinge Industrier förvärvat 100% av aktierna i Gestion Techno-Médic i Sant-Hyacinthe (Quebec) Kanada. Bolaget omsätter cirka 22 Mkr och har 25 anställda. Techno-Médics huvudprodukt är en unik taklyft. Taklyftsmarknaden i världen uppgår till cirka 10.000 enheter och är starkt koncentrerad till norra Västeuropa och Japan. Arjo's befintliga försäljning av taklyftar är relativt begränsad och motsvarar en marknadsandel på 5 - 10% globalt. "Genom kombinationen av Techno-Médics unika och konkurrenskraftiga produkt och Arjo's globala säljorganisation räknar vi med en stark expansion de närmaste 1 - 3 åren. Framförallt är den nordamerikanska taklyftsmarknaden i dagsläget dåligt utvecklad och Getinge bedömer potentialen på denna marknad som mycket stor", säger Johan Malmquist, VD och koncernchef på Getinge Industrier AB. Förvärvet beräknas bidra positivt till koncernens vinst per aktie från och med år 2001. Getinge den 2 juni 2000 Johan Malmquist VD och koncernchef För ytterligare information kontakta Johan Malmquist 035-155533 Getinge Industrier är en medicinteknisk koncern med världsledande positioner inom områdena infektionsbekämpning, förflyttningshjälpmedel och hygienprodukter för äldre och rörelsehindrade. Koncernen omsatte 4.885 Mkr under 1999 och sysselsätter 3.800 personer. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/02/20000531BIT01180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/02/20000531BIT01180/bit0002.pdf

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Dokument & länkar