Getinge stärker sin konkurrenskraft inom Surgical Systems

Getinge stärker sin konkurrenskraft inom Surgical Systems Getinge har idag informerat medarbetarna och fackliga företrädarna vid Heraeus Med's fabrik i Hanau Tyskland att man har för avsikt att avveckla verksamheten på orten fram till år 2003. Samtliga medarbetare är berörda. Heraeus Med GmbH sysselsätter i dagsläget 220 personer. Samordningen av produktion med ALM i Ardon i Frankrike, där Getingekoncernens huvudtillverkning av operationslampor och "ceiling service systems" är beläget, kommer att medföra att 120 personer blir övertaliga vid tillverkningsenheten i Hanau. Försäljnings- och marknadsföring såväl i Tyskland som globalt, kommer att samordnas med affärsområdets globala försäljnings- och marknadsorganisation.Viss produkt-utveckling kommer att finnas kvar i Hanau. Förvärvet av Heraeus Med slutfördes i juni innevarande år. Heraeus Med GmbH har en omsättning om cirka 50 miljoner EUR och är tillsammans med ALM en av de ledande aktörerna i världen vad avser operationslampor och "ceiling service systems". Därutöver är företaget också verksamt med terapitillbehör och gasdistribution för operationssalar. Information runt omstruktureringskostnader och synergieffekter kommer att lämnas i Getinges niomånadersrapport som publiceras den 17 oktober. Getinge den 13 september 2002 Johan Malmquist Koncernchef GETINGE är ledande inom området utrustning och system för sjukvård, långvård och farmaceutisk industri/laboratorier. Utrustning, teknologi, service/tjänster för infektionsbekämpning, operationsrum, patienthygien, patienthantering och sårvård levereras till kunder i hela världen. Getingekoncernen omsätter 8,1 miljarder SEK och har 5 300 anställda. Internet: http://www.getinge.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/13/20020913BIT00390/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/13/20020913BIT00390/wkr0002.pdf

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Dokument & länkar