Medical Systems stärker sin marknadsorganisation genom förvärv av kanadensiska Dynamed Inc.

Getinge har förvärvat 70% av aktierna i Dynamed Inc. Dynamed, med bas i Toronto, är idag Medical Systems' distributör i Kanada för respiratorer och har en årlig omsättning om cirka 85 miljoner kr med 55 medarbetare. Genom förvärvet av Dynamed Inc. fortsätter Getinge sin strategi med att utveckla egna försäljningskanaler på viktigare marknader. I samband med förvärvet kommer Medical Systems existerande bolag för hjärtkirurgi i Kanada, Jostra Inc., att integreras i nyförvärvet. Säljaren av Dynamed är bolagets grundare Peter Bennett, som kvarstår som Verkställande Direktör och 30%-ig ägare. Dynamed bedöms bidra till koncernens resultat före skatt från och med verksamhetsåret 2005 och kommer att konsolideras från och med december 2004. Getinge den 26 november 2004 Johan Malmquist, VD och Koncernchef

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Dokument & länkar