Pressmeddelande från Getinge Industrier

Pressmeddelande från Getinge Industrier Getinge meddelar idag sin avsikt att avyttra Orto Maquet GmbH, ett dotterbolag till det nyligen förvärvade Maquet AG. En investmentbank har anlitats för uppdraget Orto Maquet, grundat 1997, har utvecklat en unik robot för ortopediska implantat. Bolaget har som pionjär inom området skaffat sig en mycket hög kunskaps- och kompetensnivå inom robotkirurgi som är ett område med stor potential. Orto Maquet har idag EU-godkännande för höftleds- och korsbandsoperationer samt söker EU-godkännande för knäledsoperationer. Bolaget har sedan starten installerat över 60 system i Frankrike, Tyskland och Belgien. Genom försäljningen av Orto Maquet kommer Getinge nu att fokusera på upp- byggnaden av en stark position inom "surgical systems" och initialt kommer man att inrikta sig på tre viktiga produktområden: operationsbord, operationslampor och "ceiling service units". Getinges uttalade mål är att uppnå världsledande positioner inom dessa tre områden som tillsammans utgör grunden för en effektiv och funktionell operationssal. Orto Maquet som fortfarande är under uppbyggnad omsatte 8,6 miljoner EUR under 1999/2000 och hade ett rörelseresultat som uppgick till -7,4 miljoner EUR. Den planerade försäljningen av Orto Maquet innefattar inte Awigs och Viwas som är Maquet's nyutvecklade operationsbord för bildbaserad kirurgi (image guided surgery). Getinge, den 2 januari 2001 Johan Malmquist VD & koncernchef För ytterligare information kontakta Johan Malmquist, tel. 035-155500 Besök även vår hemsida: http://www.getinge.com Getinge Industrier är en medicinteknisk koncern med världsledande positioner inom områdena sjukvård, pharmaceutisk industri och laboratorier samt hygien-, lyft- och antidecubitussystem för sjukhus och långvård. Koncernen omsatte 1999, före förvärvet av aktierna i Maquet, 4 885 m kr och sysselsätter 3 800 personer. GETINGE INDUSTRIER Phone +46 35 15 VAT No SE556408503201 AB (publ.) 55 00 P.O. Box 69 Fax +46 35 549 Org.No. 556408-5032 52 SE-310 44 GETINGE www.getinge.com Registered office: Halmstad Sweden ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/02/20010102BIT00520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/02/20010102BIT00520/bit0002.pdf

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Dokument & länkar