Rapport från ordinarie bolagsstämma

Rapport från ordinarie bolagsstämma Ordinarie stämman med aktieägarna i Getinge AB beslöt i alla avseenden i enlighet med de i kallelsen av styrelsen och verkställande direktören, framlagda förslagen. Utdelningen om 4:25 kr per aktie godkändes. Avstämningsdatum fastställdes till den 28 april 2003 och utdelningen beräknas vara tillgänglig för aktieägarna den 2 maj 2003. Efter dagens konstituerande styrelsemöte har styrelsen följande sammansättning: Carl Bennet, ordförande Fredrik Arp Bo Damberg Anders Frick Carola Lemne Cecilia Schelin Seidegård Johan Malmquist Getinge den 24 april 2003 Johan Malmquist, verkställande direktör och koncernchef GETINGE är ledande inom området utrustning och system för sjukvård, långvård och farmaceutisk industri/laboratorier. Utrustning, teknologi, service/tjänster för infektionsbekämpning, operationsrum, patienthygien, patienthantering och sårvård levereras till kunder i hela världen. Getingekoncernen omsätter 8,6 miljarder SEK och har 5 600 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00350/wkr0002.pdf

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Dokument & länkar