Tyska konkurrensmyndigheten godkänner Getinges förvärv av Heraeus Med Technology

Tyska konkurrensmyndigheten godkänner Getinges förvärv av Heraeus Med Technology Getingekoncernen har idag erhållit ett slutgiltigt godkännande av tyska konkurrensmyndigheten att fullfölja förvärvet av Heraeus Med Technology. Heraeus Med Technology är en av de ledande leverantörerna i världen av operationslampor och så kallade ceiling service units för operationssalar och kompletterar väl koncernens befintliga verksamheter inom området, såväl geografiskt som produktmässigt. År 2001 hade Heraeus Med Technology en omsättning om cirka 52 miljoner EUR med 280 medarbetare. Huvudkontor och produktion är beläget i Hanau i Tyskland. I samband med att förvärvet av Heraeus Med Technology tillkännagavs i januari i år, räknade koncernen med att ett positivt besked från tyska myndigheten skulle kunna lämnas i mars. Heraeus Med Technology som kommer att integreras i Getinges affärsområde Surgical Systems bedöms komma att bidraga starkt till affärsområdets resultat från och med år 2003. Det senarelagda godkännandet från konkurrens-myndigheten innebär att synergieffekterna för innevarande år blir begränsade och att resultateffekten på vinst före skatt blir något negativ. Heraeus Med Technology kommer att ingå i koncernen från och med den 1 juli 2002. Getinge den 4 juni 2002 Johan Malmquist Koncernchef GETINGE är ledande inom området utrustning och system för sjukvård, långvård och farmaceutisk industri/laboratorier. Utrustning, teknologi, service/tjänster för infektionsbekämpning, operationsrum, patienthygien, patienthantering och sårvård levereras till kunder i hela världen. Getingekoncernen omsätter 8,1 miljarder SEK och har 5 300 anställda. Internet http://www.getinge.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/04/20020604BIT00260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/04/20020604BIT00260/wkr0002.pdf

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Dokument & länkar