Marknadsmeddelande 201/16 – Handelsstopp i True Heading AB - uppdaterad version

Handeln i True Heading stoppas tillsvidare. AktieTorget kommer att makulera alla avslut från och med den 26 augusti 2016 kl. 13:15 fram till tidpunkten för handelsstoppet. För mer information se dagens pressmeddelande från AktieTorget.

Information om aktien:

Kortnamn: TRUE B
ISIN-kod: SE0003272202
Orderboks-ID: 75365

Stockholm den 26 augusti 2016 

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via e-post info@aktietorget.se

Om oss

Gigger Group AB (publ) is a Holding company listed on Spotlight in Sweden as GIG B.The company's primary investment is Gigger AB (publ).