True Heading AB (publ) utesluts från Sjöfartsverkets upphandling

True Heading har fått besked från Sjöfartsverkets att vi ej vidare är med i den upphandling som pågår av nytt lotssystem. 

True Heading har nu fått reda på att Sjöfartsverket återigen har avbrutit den upphandling som genomförts för ett nytt navigationsstöd till lotsarna. Detta då inget anbud ansågs uppfylla behoven eller som man ordagrant uttryckt sig i kommunikationen ”no suitable tenders received”. Sjöfartsverket har därför gått över till ett föhandlingsförfarande där True Heading och Seapilot ej inbjudits att medverka trots att inga övriga tycks uppfylla kraven.

”Vi kommer självklart att bevaka att upphandlingen gått rätt till även fortsatt och beklagar att vi ej givits möjlighet att kunna få erbjuda det system som redan idag många svenska lotsar använder och trivs med”, säger Anders Bergström, VD i True Heading AB.

För ytterligare information:
Anders Bergström,
True Heading AB,
E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se
Tel. +46 8 6222660 alt.
fax. +46 8 54593910

Denna information är sådan information som True Heading AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2017.

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot och True Heading.

True Heading och Seapilot är idag världsledande inom navigationsappar och AIS (Automatic Identification System). Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk navigering och har även en stark social touch genom sina Social Boating funktioner. True Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en viktig del även i Seapilot. Seapilot är idag en internationellt uppskattad navigationsapp främst för fritidsbåtssektorn.

För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com

Taggar:

Om oss

Gigger Group AB (publ) is a Holding company listed on Spotlight in Sweden as GIG B.The company's primary investment is Gigger AB (publ).

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

”Vi kommer självklart att bevaka att upphandlingen gått rätt till även fortsatt och beklagar att vi ej givits möjlighet att kunna få erbjuda det system som redan idag många svenska lotsar använder och trivs med”
Anders Bergström