Nyemission i Glasis Holding

Nyemission i Glasis Holding Styrelsen har beslutat att utnyttja stämmans bemyndigande att utge nya aktier. Emissionen omfattar totalt 850.000 aktier till emissionskursen 5 kr. Aktierna har till lika delar tecknats av Metallica och Emano. Likviden är bolaget tillhanda. "Den akuta likviditetsbristen är därmed undanröjd" , säger Glasis nye VD Robert Rehbinder. Sundsvall den 20 juni 2000 Glasis Holding AB ( publ ) För ytterligare information: Robert Rehbinder 0708 - 24 98 40 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/20/20000620BIT01000/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/20/20000620BIT01000/bit0002.pdf

Dokument & länkar