Datum för split fastställt

Datum för split fastställt Glocalnets ordinarie bolagsstämma den 18 april 2000 beslutade genomföra en split 10:1 av aktien, vilket ändrar aktiens nominella belopp i bolagsordningen från 50 öre till 5 öre. Datum för denna split är nu fastställt: Avstämningsdag för split: 16 maj 2000 1:a handelsdag med splitade aktier: 12 maj 2000 Glocalnet utvecklar och producerar kommunikationstjänster som säljs direkt till slutkund eller tillsammans med marknadspartners. Glocalnet avser att under året bli Sveriges tredje största aktör inom fast privattelefoni. Bolagets vision är att bli en ledande operatör av Internetbaserade tjänster i norra Europa. Bolaget har strategiska samarbeten med bolag som Cisco Systems och Portal Software. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Glocalnetaktien är noterad på Nya Marknaden. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT00750/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT00750/bit0002.pdf

Dokument & länkar