Fastprisprojektet mellan Glocalnet och Bredbandsbolaget avslutas

Fastpris populärt men möjligt för få: Fastprisprojektet mellan Glocalnet och Bredbandsbolaget avslutas Glocalnet och Bredbandsbolaget har under första halvåret utfört gemensamma tester och erbjudit Bredbandsbolagets kunder fast pris för telefoni hos Glocalnet. Intresset hos kunderna för tjänsten har varit mycket högt, ca 20 procent av de som fått erbjudandet har anslutit sig. Bolagen väljer nu ändå att avsluta samarbetet, då Bredbandsbolaget aviserat att man nu i egen regi vill leverera telefonitjänsten. Glocalnet har i enlighet med sin strategi valt att avstå ifrån möjligheten att enbart agera som underleverantör åt Bredbandsbolaget. - Vi har lärt oss mycket av testerna i termer av konsumentkännedom och ser fram emot att leverera tjänster till redan anslutna kunder. Vi har förståelse för att Bredbands-bolaget justerat sin strategi efter sina ledningsbyten men ser ingen affär i att leverera telefoni utan slutkundskontakt, kommenterar Stefan Krook, VD Glocalnet. - På kort sikt kan vi konstatera att Bredbandsbolagets kundbas är tämligen marginell och inte avsevärt kan hjälpa oss i vår ambition att bli den tredje största fasttelefoni operatören på privatmarknaden. Vår ambition att nå dessa mål är oförändrade och vi har fördubblat trafikvolymen hittills i år, nått 90 000 kunder och intäkter på cirka 10 Mkr i månaden, (maj 2000). Vi är inte i mål, men på god väg, avslutar Stefan Krook. Glocalnet utvecklar och producerar kommunikationstjänster som säljs direkt till slutkund eller tillsammans med marknadspartners. Glocalnet avser att under året bli Sveriges tredje största aktör inom fast privattelefoni. Bolagets vision är att bli en ledande operatör av Internetbaserade tjänster i norra Europa. Bolaget har strategiska samarbeten med bolag som Cisco Systems och Portal Software. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Glocalnetaktien är noterad på O-listan vid OM Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/30/20000630BIT00460/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/30/20000630BIT00460/bit0002.pdf

Dokument & länkar