Första noteringsdag 5 juni - Glocalnet till O-listan

Första noteringsdag 5 juni Glocalnet till O-listan OM Stockholmsbörsens bolagskommitté beslutade den 25 maj 2000 att godkänna Glocalnets ansökan om notering på O-listan vid OM Stockholmsbörsen. Glocalnet som utvecklar och producerar kommunikationstjänster för hushåll och företag - har expanderat kraftigt under det senaste året. För att långsiktigt säkra tillgången till riskkapitalmarknaden samt för att underlätta för allmänhet och institutioner att handla Glocalnetaktien noteras bolaget nu på O-listan. OM Stockholmsbörsens bolagskommitté beslutade den 25 maj 2000 att godkänna Glocalnets ansökan om notering på O-listan. Glocalnet, som haft en stark utveckling under det senaste året med en snabbt växande kundbas som nu uppgår till över 80 000 kunder, noteras från och med den 5 juni på OM Stockholmsbörsens O-lista. - På tre år har vi gått från en pionjärverksamhet till en position som en av de starkaste utmanarna på framförallt privatmarknaden i Sverige. Vi är stolta över den kvalitetsstämpel som en börsnotering på O-listan innebär, säger Stefan Krook, Glocalnets VD. Glocalnet har idag såväl starka ägare som bred ägarspridning. Bland de största ägarna finns Catella IT, Brummer & Partners (via Zenitfonden), Core Ventures, Cognition, Nomura samt grundarna Stefan Krook och Andrin Bachmann. Totalt finns över 2000 aktieägare. Bolaget har en stark finansiell ställning efter emissioner om totalt 160 MSEK tidigare i år. - Enligt vår affärsplan ska kundbasen växa med omkring 100 procent per år de närmast kommande tre åren. O-listenoteringen innebär en bättre tillgång till riskkapitalmarknaden för framtida kapitalanskaffningar och förbättrar samtidigt våra möjligheter att betala eventuella förvärv med egna aktier, fortsätter Stefan Krook. Sista handelsdag på Nya Marknaden blir därmed den 2 juni. I samband med noteringen kommer även alla A-aktier att stämplas om till B-aktier så att det därefter bara finns ett aktieslag. Aktiens kortnamn blir GLOC-B med en handelspost om 500 aktier. Mer information finns att tillgå i noteringsprospektet som finns tillgängligt från och med den 29 maj på internet: www.glocalnet.com och på bolagets kontor. Glocalnet utvecklar och producerar kommunikationstjänster som säljs direkt till slutkund eller tillsammans med marknadspartners. Glocalnet avser att under året bli Sveriges tredje största aktör inom fast privattelefoni. Bolagets vision är att bli en ledande operatör av Internet baserade tjänster i norra Europa. Bolaget har strategiska samarbeten med bolag som Cisco Systems och Portal Software. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Glocalnetaktien är idag noterad på den inofficiella listan, Nya Marknaden. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/26/20000526BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/26/20000526BIT00180/bit0002.pdf

Dokument & länkar