Glocalnet bestrider taxeringsbeslut

Glocalnet bestrider taxeringsbeslut Skattenämnden i Stockholm har beslutat att påföra Glocalnet ett skattetillägg på 6,7 mkr för taxeringsåret 2001. Glocalnet avser överklaga beslutet då bolaget anser detta vara fattat på felaktiga grunder. Efter att ha inhämtat synpunkter och råd i frågan finns det enligt bolagets uppfattning goda grunder för att man slutligen vinner framgång, varför Glocalnet i dagsläget beslutat att redovisa detta som en ansvarsförbindelse som inte belastar resultatet. - Det vore märkligt att ett uppenbart manuellt misstag, som vi redan uppmärksammat skattemyndigheten på, ska medföra skattetillägg. Det är ett rent skrivfel som inte har givit oss några fördelar. Vi kommer därför att överklaga detta och har mycket goda förhoppningar att det inte blir något skattetillägg. Samtidigt beklagar vi givetvis att ett sådant misstag kunde ske och har säkerställt att något liknande inte kan inträffa vid framtida deklarationer, säger Glocalnets VD Stefan Krook. - Vi kommer även ansöka om uppskov med betalning av skattetillägget, och våra skattejurister bedömer det troligt att vi beviljas detta. Eftersom en överklagandeprocess vanligtvis tar ett flertal år räknar vi med att detta taxeringsbeslut inte ens om vi slutligen skulle förlora ärendet kommer att få någon påverkan på kassaflödet under de närmast kommande åren, säger Stefan Krook. Glocalnet utvecklar och marknadsför telekomtjänster fast och mobil telefoni samt Internet för privatmarknaden. Företaget är den enda leverantören i Sverige som kan erbjuda dessa tjänster med integrerad faktura, kundservice och självbetjäningsportal. Verksamheten bedrivs inom två affärsområden. Glocalnet Service Provider Sveriges tredje största operatör inom privat fasttelefoni erbjuder telekomtjänster direkt till konsument under Glocalnets varumärke. Glocalnet Service Operator erbjuder färdiga telekomdriftslösningar till andra företag - s.k. virtuella operatörer som vill lansera ett integrerat telekomerbjudande under eget varumärke. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Glocalnetaktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00590/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00590/bit0001.pdf

Dokument & länkar