Glocalnet sänker priserna ytterligare

Glocalnet sänker priserna ytterligare Glocalnet sänker nu de redan mycket låga priserna på utlandssamtal med upp till 60 procent. Därmed blir priset på alla typer av utlandssamtal betydligt lägre hos Glocalnet än hos de största operatörerna Telia och Tele2. Prissänkningen - som genomfördes den 6 juni - medförde att Glocalnets privatkunder nu kan ringa utlandssamtal 28-83 procent billigare än Telias kunder och 10-50 procent billigare än Tele2:s kunder. Dessutom fortsätter Glocalnet att erbjuda mycket konkurrenskraftiga priser på samtal till mobiltelefoner - upp till 39 procent lägre än Telia och Tele2. Även priserna för lokalsamtal under högtrafik är billigare än hos de två största operatörerna - upp till 5 procent. "Vårt mål är - som alltid - att erbjuda svenska hushåll förmånliga priser på telefoni. Med dessa nya, ännu lägre priser stärker vi ytterligare vår position på den svenska privatmarknaden. I framtiden kommer vi att fortsätta att erbjuda allt lägre priser tillsammans med god service och avancerade tjänster, vilket kommer att ytterligare öka fördelarna med att vara Glocalnetkund, säger Glocalnets VD Stefan Krook. Komplett prislista återfinns på www.glocalnet.se. Glocalnet utvecklar och producerar kommunikationstjänster som säljs direkt till slutkund eller tillsammans med marknadspartners. Glocalnet avser att under året bli Sveriges tredje största aktör inom fast privattelefoni. Bolagets vision är att bli en ledande operatör av Internetbaserade tjänster i norra Europa. Bolaget har strategiska samarbeten med bolag som Cisco Systems och Portal Software. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Glocalnetaktien är noterad på Stockholmbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/08/20000608BIT00770/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/08/20000608BIT00770/bit0002.pdf

Dokument & länkar