Ledningsgrupp och trafikavtal klart i Danmark

Ledningsgrupp och trafikavtal klart i Danmark Glocalnets expansion accelererar. Till den nystartade danska verksamheten har sex personer rekryterats, inklusive en ledningsgrupp med lång samlad erfarenhet från mobil- och fastnätsoperatörer. Flemming Kluge, tidigare bl.a. Division Manager på den danska mobiloperatören Sonofon, har anställts som chef för den danska verksamheten. - Glocalnets ambition är att snarast möjligt lansera mobiltjänster. Flemming Kluge stärker Glocalnet båda med kunskap om den danska marknaden samt mobiltelefoni generellt och vi är därför mycket nöjda med att ha honom ombord, säger Glocalnets VD Stefan Krook. Därutöver har Glocalnet tecknat samtrafikavtal med TeleDanmark gällande fast telefoni i Danmark. Diskussioner pågår även med mobiloperatörer. Glocalnet kommer därmed att vara redo för en lansering av telefonitjänster i Danmark i slutet av år 2000. Marknadsföringskampanjer kommer att genomföras under första kvartalet 2001. - Den danska marknaden passar egentligen Glocalnets nätoberoende strategi ännu bättre än den svenska. Därför bedömer jag att förutsättningarna är goda för att lyckas minst lika bra i Danmark som i Sverige, säger Flemming Kluge, chef för Glocalnets danska verksamhet. Glocalnet utvecklar och producerar kommunikationstjänster som säljs direkt till slutkund eller tillsammans med marknadspartners. Glocalnet avser att under året bli Sveriges tredje största aktör inom fast privattelefoni. Bolagets vision är att bli en ledande operatör av Internetbaserade tjänster i norra Europa. Bolaget har strategiska samarbeten med bolag som Cisco Systems och Portal Software. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Glocalnetaktien är noterad på O-listan vid OM Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/10/20001010BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/10/20001010BIT00190/bit0002.pdf

Dokument & länkar