Omstämpling av samtliga A-aktier

Omstämpling av samtliga A-aktier I samband med noteringen av Glocalnets aktier på O-listan vid OM Stockholmsbörsen har företagets grundare, Andrin Bachmann och Stefan Krook, lämnat en begäran till företagets styrelse att samtliga A-aktier ska omstämplas till B-aktier. Andrin Bachmann kommer efter omstämpling att inneha 5,7 procent och Stefan Krook med familj 11,5 procent av röster och kapital. Samtidigt har de tre största ägarna, Andrin Bachmann, Stefan Krook med familj samt Catella IT, förbundit sig att inte avyttra mer än 10 procent av nuvarande innehav före den 30 juni 2001, samt inte mer än sammanlagt 50 procent av nuvarande innehav före den 30 juni 2002. Glocalnet utvecklar och producerar kommunikationstjänster som säljs direkt till slutkund eller tillsammans med marknadspartners. Glocalnet avser att under året bli Sveriges tredje största aktör inom fast privattelefoni. Bolagets vision är att bli en ledande operatör av Internetbaserade tjänster i norra Europa. Bolaget har strategiska samarbeten med bolag som Cisco Systems, Portal Software. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Glocalnetaktien är noterad på O-listan vid OM Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/20/20000620BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/20/20000620BIT00230/bit0002.pdf

Dokument & länkar