CERTIFIERING KLAR – PÅBÖRJAR MARKNADSLANSERING

Glycorex Transplantation AB (publ.), som handlas på NGM Equity, meddelar att certifiering inom EU är klar.

Bolaget kommer nu att påbörja marknadslansering av GlycoSorbR-ABO.

Med denna nya produkt möjliggörs transplantationer mellan patienter av olika blodgrupp, något som tidigare inte varit möjligt i någon större omfattning.

Produkten har även testats med framgång för produktion av s.k. universell plasma som kan ges oavsett blodgrupp, en applikation som bolaget avser att utveckla i samarbete med blodbanker.

För ytterligare information och tidigare pressmeddelanden hänvisas till bolagets hemsida, www.glycorex.se, samt VD Kurt Nilsson (046-286 57 80).

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar