FLAGGNINGSMEDDELANDE

Magnus Wendt flaggar ned i Glycorex Transplantation AB.

Magnus Wendt har sålt aktier i Glycorex Transplantation AB. Det samlade innehavet,

privat och bolag, uppgår nu till 4 736 000 aktier, motsvarande 9,97 procent av aktiekapitalet och 6,15 procent av rösterna.

.

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universell blodplasma och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, primärt reumatoid artrit och Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar