FLAGGNINGSMEDDELANDE

Magnus Wendt har köpt ytterligare aktier i Glycorex Transplantation AB. Inklusive de aktier som Wendt Investment AB äger uppgår det samlade innehavet i Glycorex Transplantation AB till 2 044 000 aktier som representerar 5% av aktiekapitalet och 2,9% av röstetalet.

Malmö 2002-06-19

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera