FLAGGNINGSMEDDELANDE: GLYCOREX TRANSPLANTATION AB

Mohammed H. A. Al Amoudi fortsätter att öka innehavet i Glycorex Transplantation AB och har idag förvärvat 234.000 aktier av serie B. Al Amoudi äger efter dagens transaktion 5.194.000 aktier av serie B vilket motsvarar 10,4% av kapitalet och 6,5% av rösterna i bolaget.

.

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universell blodplasma och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, primärt reumatoid artrit och Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar