GLYCOREX TRANSPLANTATION ABS AKTIER HANDLAS EXKLUSIVE TECKNINGSRÄTT FRÅN OCH MED DEN 27 DECEMBER 2001.

Glycorex Transplantation AB (GTAB), noterat på NGM Equity, meddelar att inför förestående nyemission med företrädesrätt till teckning för aktieägarna kommer teckningsrätterna att skiljas av så att aktierna i GTAB från och med den 27 december 2001 handlas exklusive teckningsrätt. Handel med teckningsrätter sker under tiden 7 januari 2002 – 15 januari 2002.

Avstämningsdag för avskiljande av teckningsrätterna i nyemissionen är den 2 januari 2002. Teckningstiden för nyemissionen löper under perioden 7 januari 2002 – 18 januari 2002. Sex gamla aktier oavsett aktieslag ger rätt till teckning av en ny aktie av serie B, att betalas till emissionskurs 4 SEK per tecknad aktie.

Handel med BTA sker på NGM Equity och beräknas börja den 21 januari 2002.

Prospekt beräknas vara aktieägarna i Glycorex tillhanda innan teckningstidens början.

Bolaget har i slutet av november erhållit certifiering för lansering av GlycoSorbR-ABO inom EU. Med denna nya produkt möjliggörs transplantationer mellan patienter av olika blodgrupp, något som tidigare inte varit möjligt i någon större omfattning.

Bolaget planerar att i början av nästa år starta processen för godkännande av produkten i USA.

För ytterligare information och tidigare pressmeddelanden hänvisas till bolagets hemsida, www.glycorex.se, samt VD Kurt Nilsson (046-286 57 80).

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar