KLINISK ACCEPTANS - MÖJLIGGÖR FLER TRANSPLANTATIONER

Transplantationer över blodgruppsgränserna är nu en väl accepterad klinisk metod i Sverige. Resultat från Huddinge Universitetssjukhus användande Glycosorb-ABO, en produkt framtagen av Glycorex Transplantation AB (publ., NGM-Equity), presenterades av

Professor Gunnar Tydén vid en stor internationell transplantationskongress i Venedig med över 2000 deltagare, huvudsakligen transplantationskirurger.

Metodiken som presenterades rönte stor uppmärksamhet och anses vara den bästa möjligheten att minska problem med organbrist.

Metodiken anses nu väl etablerad för njurtransplantationer och kan markant öka antalet transplantationer och därmed avsevärt minska väntetiderna för ett stort antal patienter.

En artikel i Njurfunk, en tidning från Riksförbundet för Njursjuka, nr 3, 2003, skriven av Professor Michael Breimer och Överläkare Gunnela Nordén, beskriver att transplantation över blodgruppsgränserna med bolagets produkt Glycosorb-ABO nu blir en praktisk klinisk verklighet för njurpatienter i Sverige.

Transplantation är ofta direkt livräddande och ger möjlighet till ett normalt friskt liv.

Det största problemet inom transplantationsområdet idag är att antalet patienter på väntelistorna snabbt ökar (nu över 100.000 i Väst-Europa och i USA) medan antalet transplantationer är konstant eller tenderar att minska.

Ett stort antal transplantationer har tidigare inte genomförts beroende på att blodgrupperna inte stämt överens mellan givare och mottagare. Därför har ett stort antal annars möjliga transplantationer inte blivit av.

Den utveckling som bedrivits av svenska transplantationscentra tillsammans med Glycorex Transplantation AB under de senaste åren har lett till att transplantation över blodgruppsgränserna nu blir praktisk klinisk verklighet.

Metodiken används även för levertransplantationer över blodgruppsgränserna och kan också visa sig bli viktig för andra typer av transplantationer.

För ytterligare information, se bolagets hemsida www.glycorex.se och tidigare pressmeddelanden.

Kontaktperson: VD Kurt Nilsson, tel. 046 – 286 5780.

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universell blodplasma och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, primärt reumatoid artrit och Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar