KORRIGERING AV PRESSMEDDELANDE DEN 10 DECEMBER

I ett pressmeddelande den 10 december 2001 informerade bolaget om beslut vid den extra bolagsstämman den 7 december 2001. Enligt pressmeddelandet beslutade stämman bl.a. att ge styrelsen ett bemyndigande att besluta om emission av aktier under löpande räkenskapsår. Denna information korrigeras

härmed såtillvida att styrelsen enligt beslutet vid stämman kan utnyttja

bemyndigandet fram till och med nästa ordinarie bolagsstämma.

För ytterligare information se bolagets hemsida, www.glycorex.se.

Kontaktperson: Bolagets VD, Kurt Nilsson, Telefon 046 286 5780.

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar