LEVERTRANSPLANTATION ÖVER BLODGRUPPSGRÄNSEN

Glycorex Transplantation AB (publ.) som är noterat på NGM Equity,

meddelar att en levertransplantation från en donator av blodgrupp A till en mottagare av blodgrupp O genomförts efter behandling av mottagaren med företagets produkt GlycoSorb-ABO. Normalt genomförs inte denna typ av transplantation på grund av den s.k. blodgruppsbarriären.

Det finns ett stort behov av att öka möjligheten till fler transplantationer. Transplantation har visats leda till avsevärt bättre livskvalitet för patienten än alternativen samt ger stora besparingar inom vården. Patienterna kan ofta återgå till ett relativt normalt liv. Ju tidigare exempelvis en svårt njursjuk patient kan transplanteras desto bättre prognos. Trots detta tenderar väntetiderna att öka och det genomförs ett mycket litet antal transplantationer jämfört med behovet.

Transplantation över blodgruppsbarriären har potential att avsevärt minska problem med organbrist.

Företagets medicintekniska produkt GlycoSorb-ABO har framgångsrikt använts för att underlätta njurtransplantationer över blodgruppsgränsen. Antalet lever- transplantationer utgör ca. en tredjedel av antalet njurtransplantationer och utgör således en betydelsefull ytterligare möjlighet.

För ytterligare information och tidigare pressmeddelanden hänvisas till bolagets hemsida, www.glycorex.se, samt VD Kurt Nilsson (046-286 57 80).

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universell blodplasma och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, primärt reumatoid artrit och Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar