LEVERTRANSPLANTATION ÖVER BLODGRUPPSGRÄNSEN FRAMGÅNGSRIK

Glycorex Transplantation AB (publ.) som är noterat på NGM Equity,

meddelar att den levertransplantation som genomfördes för en tid sedan från en donator av annan blodgrupp än mottagarens varit framgångsrik och utan komplikationer.

Den behandling som gjordes med företagets produkt GlycoSorb-ABO var utan sidoeffekter. Behandlingen, som gjordes på ett större transplantationscenter i Belgien, medförde att den akuta avstötning som normalt hade skett utan behandling av patienten, kunde undvikas.

Sjukhuset vill nu gå vidare och transplantera flera patienter med metodiken.

Levertransplantation är ofta direkt livräddande, och transplantation över blodgruppsbarriären förväntas leda till att avsevärt fler patienter blir transplanterade. Produkten har använts i samband med ett flertal njurtransplantationer över blodgruppsgränsen.

För ytterligare information och tidigare pressmeddelanden hänvisas till bolagets hemsida, www.glycorex.se, samt VD Kurt Nilsson (046-286 57 80).

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universell blodplasma och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, primärt reumatoid artrit och Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar