ÖKANDE OMSÄTTNING

Glycorex Transplantation AB (Publ.) noterat på NGM Equity meddelar att omsättningen ökat under 3e kvartalet och varit lika stor som under hela 2002. Under de tre första kvartalen 2003 har omsättningen varit strax över en miljon kronor, vilket innebär en fördubbling jämfört med hela år 2002.

Bolagets intäkter kommer uteslutande från försäljning av bolagets egenutvecklade medicintekniska produkt Glycosorb-ABO som används för att underlätta transplantationer över blodgruppsgränserna. Produkten marknadslanseras inom EU-området.

Bolaget räknar med en fortsatt ökad omsättning under nästa år.

Det genomförs i storleksordningen 50.000 organtransplantationer i världen årligen, men behovet är mycket större. Väntetiderna ökar och är idag ofta flera år, i vissa länder som Japan upp till 10 år, samtidigt som man vet att ju tidigare patienten transplanteras desto bättre. Detta med tanke på den jämförelsevis höga mortaliteten hos patienter på väntelistorna.

Transplantation över blodgruppsgränserna kan avsevärt minska problemen med organbrist och korta väntetiderna. Vid en internationell transplantationskongress i Venedig i september i år ansågs detta vara den kanske bästa vägen att avhjälpa problem med organbrist.

Den potentiella marknaden för GlycoSorb®-ABO för njurtransplantationer är avsevärd. Marknadspotentialen beräknas öka med det ökande behov som finns av transplantationer. Exempelvis har antalet patienter på väntelistorna för njurtransplantation fördubblats under den senaste tioårsperioden i USA och Europa, och antalet patienter som genomgår dialys i USA (idag ca 450.000) förväntas nästan fördubblas inom en tioårsperiod.

Resultat under 2003 har visat att produkten även kan användas vid lever- och hjärttransplantationer. Det finns även en i framtiden möjlig bredare användning av produkten för att underlätta en bättre matchning av vävnadstyper mellan givare och mottagare.

Ytterligare ett användningsområde för företagets produkter är tillverkning av blodprodukter och universiell blodplasma. Mer än tio miljoner enheter blod ges enbart i Europa per år. De tester som gjorts med GTAB:s produkter visar att universell plasma kan produceras med godtagbar ekonomi. Producerad universell blodplasma kräver emellertid en mer omfattande godkännandeprocess. Samarbeten har initierats med större aktörer och diskussioner pågår om en fördjupning av dessa.

För ytterligare information vänligen kontakta Vd Kurt Nilsson, 046 286 5780, samt företagets hemsida www.glycorex.se.

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universell blodplasma och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, primärt reumatoid artrit och Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar