PRESSMEDDELANDE

Transplantation över blodgruppsgränsen;

Blodgrupp B till O

Glycorex Transplantation AB (publ.) som är noterat på NGM Equity,

meddelar att en njurtransplantation från en donator av blodgrupp B till en mottagare av blodgrupp O genomförts efter behandling med företagets produkt GlycoSorb-ABO. Normalt kan denna typ av transplantation inte genomföras på grund av den s.k. blodgruppsbarriären.

Transplantationen genomfördes på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Patienten behandlades före transplantationen med GlycoSorb-ABO.

Behandlingen och transplantationen var framgångsrik och patienten är hemskriven.

Det finns ett stort behov att öka möjligheten till fler transplantationer. Transplantation över blodgruppsbarriären har potential att avsevärt minska problem med organbrist. Transplantation har visats leda till avsevärt bättre livskvalitet för patienten än alternativen och ger stora besparingar inom vården.

För ytterligare information och tidigare pressmeddelanden hänvisas till bolagets hemsida, www.glycorex.se, samt VD Kurt Nilsson (046-286 57 80).

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera