GOGO Lead Tech AB (publ) förvärvar plattformar inom leadgenerering med inriktning web hosting

Stockholm 2020-01-21

GOGO Lead Tech AB har idag ingått bindande avtal om att förvärva två plattformar inom leadgenerering, https://www.ukwebhostreview.com och https://www.top10-websitehosting.co.uk, av Tactile Digital Limited. Planerat tillträde är den 5 februari 2020.

Omsättningen för plattformarna uppgick till drygt 1,2 MSEK under fjärde kvartalet 2019 med ett justerat EBITDA om drygt 0,8 MSEK. Baserat på fjärde kvartalets siffror skulle plattformarna omsätta ca 5 MSEK på årsbasis med ett justerat EBITDA om 3,4 MSEK.

Verksamheten är inriktad mot web hosting och plattformarna har varit verksamma sedan 2009 respektive 2014. Plattformarna har visat historisk god tillväxt. Med fokus på noggrannhet, transparens och relevant innehåll har plattformarna hjälpt hundratusentals användare att hitta de bästa leverantörerna efter deras önskemål.

Köpeskillingen är uppdelad i två delar. Initial köpeskilling uppgår till ca 5,3 MSEK (558,000. USD) och erläggs kontant i samband med tillträde. Resterande del är en prestationsbaserad tilläggsköpeskilling som beräknas under den direkt efterföljande tolvmånadersperioden som följer efter tillträdesdagen. Tilläggsköpeskillingen kan högst uppgå till 4X EBITDA-resultatet för tolvmånadersperioden minus initial köpeskilling. Säljaren kommer att arbeta kvar i verksamheten under tillägsköpeskillingsperioden. Köpet finansieras genom lån alternativt eget kapital. Fullständig information kring finansieringen kommer att kommuniceras inom kort.

"Det känns onekligen väldigt tillfredsställande att genomföra förvärvet av dessa plattformar. Det ligger helt i linje med vår strategi om att vara ett förvärvsinriktat bolag verksamt inom leadgenerering. Effekten av förvärvet blir också att vi nu verkar på en bredare front inom leadgenerering än tidigare” säger Christian Kronegård, VD i  GOGO Lead Tech, om det förvärvet.

 

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@gogoleadtech.com

08-463 80 80

www.gogoleadtech.com

 

Denna information är sådan information som GOGO Lead Tech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukningsförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 januari 2020.

 

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Om oss

Företaget GOGO Lead Tech AB (publ) är verksamma inom lead-generation och driver idag affiliate-verksamhet genom sitt dotterbolag Online Gaming Info OGI Holding AB

Prenumerera

Dokument & länkar