Preliminär försäljning och verksamhetsuppdatering februari

Stockholm 2020-03-03

Från och med den 5 februari konsoliderades räkenskaperna för förvärvet av den brittiska tillgången i GOGO Lead Tech. Den preliminära försäljningen för den nyförvärvade brittiska tillgången omsatte under februari månad 0,3 MSEK, vilket kan jämföras med föregående år (0,2 MSEK). Totalt uppgår den preliminära försäljningen i gruppen till ca 350 TSEK för perioden. Totalt ökade antal användare av den brittiska tillgången med 177,92 % jämfört med februari 2019 och antalet nya användare ökade med 179,55 %. 

Fortsatt fokus ligger på utveckling och integration av befintliga plattformar samt sökande efter fler förvärv. Bolaget ligger i fortsatt process om att utöka organisationen genom rekrytering av personal.

 

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@gogoleadtech.com

08-463 80 80

www.gogoleadtech.com

 

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Om oss

Företaget GOGO Lead Tech AB (publ) är verksamma inom lead-generation och driver idag affiliate-verksamhet genom sitt dotterbolag Online Gaming Info OGI Holding AB

Prenumerera

Dokument & länkar