Preliminär försäljning och verksamhetsuppdatering för april

Stockholm 2020-05-19

Den preliminära omsättningen för GOGO Lead Tech (“Bolaget”) uppgick till ca 335 TSEK för perioden vilket kan jämföras med (97 TSEK) samma period föregående år.
 

Totalt ökade antalet användare i den förvärvade verksamheten under april med ca 135 %, från 9 425 april 2019 till 22 107 under april 2020. Fullt fokus läggs på fortsatt utveckling av våra tillgångar för att bibehålla den positiva utveckling i form av ökad trafik och konverteringar.
 

Vi fortsätter att scanna marknaden för intressanta förvärv som kan komma att passa bra in i Bolaget.
 

För mer information:

VD, Christian Kronegård

ir@gogoleadtech.com

08-463 80 80

www.gogoleadtech.com
 

GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsfokuserat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.
 

Prenumerera

Dokument & länkar