Golden Heights AB (publ) delårsrapport för tredje kvartalet 2017

På grund av extra arbetsbelastning i samband med införandet av nytt affärssystem under september 2017 kommer publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet att förskjutas från den 24 november till 30 november 2017.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Madeléne Wingård, VD, madelene.wingard@iduna.se, tel: +46 340 59 54 10