Berömd Harvardprofessor till Göteborg

Under våren får Göteborg besök av professor Scott Edwards som gjort sig känd världen över för sina upptäckter om hur artrikedom uppstår, immunförsvarets evolutionära utveckling, släktskapet mellan fåglar och reptiler samt metoder för att använda genetiska data för att beskriva livets utveckling.

Scott Edwards kommer under tio veckor att leda ett tvärvetenskapligt forskningsprogram vid Centrum för grundläggande vetenskaper, ett samarbete mellan Göteborgs Universitet och Chalmers. Han har också tackat ja till att knytas till det nybildade Centrum för Globala Biodiversitetsstudier (GGBC) som rådgivare. Hans första föreläsning blir en spännande resa genom 200 miljoner år av evolution som bland annat handlar om hur dinosaurierna utvecklades till fåglar.

Invigning och föreläsning

Onsdag 19 april kl. 14 - 16 är alla som vill välkomna att lyssna på Scott Edwards som i samband med sin föreläsning inviger den nya centrumbildningen GGBC. Evenemanget är kostnadsfritt och hålls på engelska. 

Plats: Wallenbergssalen, Medicinaregatan 20A.

Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet och Stefan Bengtsson, rektor för Chalmers kommer att hälsa välkomna. 

Centrum för Globala Biodiversitetsstudier bildades 1 januari i år och ska genom samarbete inom Göteborgs universitet och med organisationer som Botaniska trädgården, Universeum, Nordens ark, Naturhistoriska museet och många fler, utöka och vidareutveckla forskningen om biodiversitet och bättre länka samman forskare, beslutsfattare och allmänhet. Verksamhetsledare för centrumet är Alexandre Antonelli, vetenskaplig intendent i Botaniska trädgården och professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap. Botaniskas förvaltningschef Mari Källersjö är ordförande för centrumets styrgrupp.

- Det är fantastiskt roligt att Scott tackade ja till att leda denna seminarieserie och bli rådgivare åt vårt nya biodiversitetscentrum. Han är en av de mest kända evolutionsbiologerna i världen och hans forskning har haft stor påverkan inom detta fält. Dessutom har han en enorm vetenskaplig bredd, och är en mycket sympatisk och engagerande person. Jag hoppas att många tar tillfället i akt att lyssna på honom, säger Alexandre Antonelli.

Scott Edwards kommer under sin vistelse i Göteborg att leda forskare inom biologi, medicin, matematik, fysik och datavetenskap i ett gemensamt försök att få nya insikter om utvecklingen av den biologiska mångfalden på jorden.

Det sista temat under Scott Edwards vistelse i Göteborg är ett seminarium med rubriken ”The role of museums in modern evolutionary biology” som leds av Botaniska trädgårdens förvaltningschef Mari Källersjö.

Scott Edwards vistelse i Göteborg finansieras av Centrum för grundläggande kunskaper som är ett gemensamt initiativ mellan Chalmers och Göteborgs universitet för att synliggöra och stärka grundforskningen. 

Kontakt: Professor Alexandre Antonelli 

alexandre.antonelli@bioenv.gu.se, 070 398 95 70 

Bilderna är fria att använda. 

Taggar:

Om oss

Med 16 000 växtarter på 175 hektar är Botaniska trädgården i Göteborg en av de största botaniska trädgårdarna i Europa och anses också vara en av de främsta. Kunskap om växterna utgör basen för hela Botaniskas verksamhet. Allt sedan starten 1923 har utbildning och vetenskaplig forskning varit grundläggande uppgifter i trädgårdens arbete men även hortikultur och rekreation. Botaniska har ett aktivt samarbete med Göteborgs universitet och fungerar som exkursions- och forskningsträdgård. Idag bedrivs även ett omfattande pedagogiskt arbete och verksamheten Grön Rehabilitering. Skolträdgården erbjuder skolklasser möjlighet till ekologisk odling, kunskap om kompostering och att väcka ett allmänt intresse för växter och naturen. Medan de flesta botaniska trädgårdarna i Europa har anlagts på en platt yta i städerna byggdes Göteborgs botaniska trädgård i en kuperad miljö i ett naturreservat vilket gör den naturligt varierad. Naturreservatet ligger mitt i staden Göteborg och här möts den vilda naturen och den odlade trädgården där gränserna ofta är flytande. I växthusen finns Sveriges största samling av tropiska orkidéer. Här växer också påsköträdet som är utrotad i sin naturliga miljö men bevaras och sprids tack vare Göteborgs botaniska trädgård. Med fler än 600 000 besökare varje år är Göteborgs botaniska trädgård ett av Västra Götalands främsta besöksmål. Verksamheten ingår i Västra Götalandsregionen.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Det är fantastiskt roligt att Scott tackade ja till att leda denna seminarieserie och bli rådgivare åt vårt nya biodiversitetscentrum. Han är en av de mest kända evolutionsbiologerna i världen och hans forskning har haft stor påverkan inom detta fält
Alexandre Antonelli