Botaniska har fått 900 000 kr från Formas för projektet ”Så vilda!”

I hård konkurrens valde det statliga forskningsrådet Formas att dela ut 900 000 kr till Botaniskas pedagogiska verksamhet. Projektet heter ”Så vilda!” och syftet är att engagera barn i deras närmiljö, ge dem verktyg att bidra till förändring, främja den biologiska mångfalden och sprida kunskapen om denna.

900 elever i årskurs 4–6 i Västsverige ska få möjlighet att själva bidra till att öka den biologiska mångfalden genom att så fröer av svenska inhemska växter och observera samspelet mellan växt och pollinatör. De ska också får en inblick i den aktuella forskningen om biologisk mångfald som pågår inom Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier (GGBC) på Göteborgs universitet.

- Man brukar säga att vi bara kan skydda det vi känner till. Alltså krävs kunskap om arter, släktskap, utveckling och samspel för att kunna bedöma vilka arter som är hotade, hur vi kan rädda dem och lära oss använda naturen på ett hållbart sätt, förklarar Helen Ekvall, pedagog i Botaniska trädgården och initiativtagare till projektet.

Helen Ekvall säger att dagens barn växer upp i en allt mer urbaniserad värld där närhet till naturen inte är någon självklarhet. Till exempel är det bara ett fåtal människor som kan sätta namn på våra vanligaste vilda växter och ”Plant blindness” är ett begrepp som hörs allt oftare. Det står för en tendens hos människor att varken notera eller värdera växter i miljön.

Projektet ”Så Vilda!”kommer att pågå i 1,5 år med start under hösten 2019.  Under februari-april 2020 kommer Botaniskas pedagoger att besöka skolor i Västsverige. I april ordnas kick-off under Vetenskapsfestivalen. Deltagarna sår och studerar växterna under vår och sommar med guidning från projektet och erfarenheterna delas via sociala medier. Under hösten 2020 ordnas ett avslutande seminarium.

En rad samarbetspartners är knutna till projektet, bland andra Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier (GGBC) och Royal Botanic Gardens, Kew i London som har inspirerat till detta projekt genom Grow Wild (www.growwilduk.com).

Kontakt: Helen Ekvall, tel 070 369 88 79

Biologisk mångfald kan beskrivas som livets variation från gener och arter till ekosystem och landskap

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Rådet finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Man kommunicerar också om forskning och forskningsresultat. Verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Formas genomför särskilda miljöanalyser som syftar till att underlätta för Sverige att nå sina miljömål. Läs mer

Taggar:

Om oss

Med 16 000 växtarter på 175 hektar är Botaniska trädgården i Göteborg en av de största botaniska trädgårdarna i Europa och anses också vara en av de främsta. Kunskap om växterna utgör basen för hela Botaniskas verksamhet. Allt sedan starten 1923 har utbildning och vetenskaplig forskning varit grundläggande uppgifter i trädgårdens arbete men även hortikultur och rekreation. Botaniska har ett aktivt samarbete med Göteborgs universitet och fungerar som exkursions- och forskningsträdgård. Idag bedrivs även ett omfattande pedagogiskt arbete och verksamheten Grön Rehabilitering. Skolträdgården erbjuder skolklasser möjlighet till ekologisk odling, kunskap om kompostering och att väcka ett allmänt intresse för växter och naturen. Medan de flesta botaniska trädgårdarna i Europa har anlagts på en platt yta i städerna byggdes Göteborgs botaniska trädgård i en kuperad miljö i ett naturreservat vilket gör den naturligt varierad. Naturreservatet ligger mitt i staden Göteborg och här möts den vilda naturen och den odlade trädgården där gränserna ofta är flytande. I växthusen finns Sveriges största samling av tropiska orkidéer. Här växer också påsköträdet som är utrotad i sin naturliga miljö men bevaras och sprids tack vare Göteborgs botaniska trädgård. Med fler än 600 000 besökare varje år är Göteborgs botaniska trädgård ett av Västra Götalands främsta besöksmål. Verksamheten ingår i Västra Götalandsregionen.

Prenumerera

Media

Media