Botaniskas Henrik Sjöman fick pris för Årets trädgårdsbok på Bokmässan

Stockholms Gartnersällskap delade idag ut det prestigefulla priset årets trädgårdsbok till Henrik Sjöman, botanist och vetenskaplig intendent i Botaniska trädgården i Göteborg. Han och medförfattaren Johan Slagstedt fick priset för sina två böcker Träd i urbana landskap och Stadsträdslexikon.

- Med denna utmärkelse hoppas vi att kunskap och inspiration om träd når så många som möjligt eftersom träd är en förutsättning för både hållbarhet och glädje i den privata trädgården som i det offentliga rummet, sa en glad Henrik Sjöman när han tog emot priset på Bokmässan i dag.


Böckerna är en vägledning i hur de många förutställningarna i en stad påverkar trädanvändningen, vilka egenskaper och strategier olika träd har och hur man kan dra nytta av den kunskapen för att välja rätt sorts träd för varje plats och funktion. Gartnersällskapets motivering till nomineringen sammanfattar väl detta verk: 

"Dessa tunga volymer, som båda inleds med att ”Vikten av grönska i våra städer kan inte överskattas”, är givande läsning för alla trädintresserade. Den första volymen ger insikt om hur träden har utvecklat olika egenskaper för att klara de miljöer de kommer ifrån. Vi får också gedigen kunskap om plantering, trädval och gestaltningens betydelse. Den andra volymen redovisar mer än 1000 träd och nästan 100 olika trädsläkten för stadens alla platser, med bilder och beskrivningar. Tillsammans, ett enastående tillskott till trädgårdslitteraturen."

Henrik Sjöman har arbetat som vetenskaplig intendent och botanist i Botaniska trädgården i Göteborg sedan 2015 och ansvarar där för trädgårdens träd och buskar. Han har även en tjänst på Statens Lantbruksuniversitet i Alnarp där han undervisar och forskar. Hans forskning handlar framförallt om hur och varför olika trädarter är framgångsrika i olika miljöer. Botaniska trädgårdens arboretum (trädsamling) med mer än 6 000 arter är till stor nytta i hans arbete.

- Jag blir provocerad när jag ser träd planteras som uppenbart inte kommer att klara de tuffa förhållandena i stadsmiljön, säger Henrik Sjöman som med sin forskning och böcker vill skapa vägledning och debatt.

Henrik Sjöman når du på 070 020 63 56. Henrik är i USA, där han bedriver flera av sina forskningsprojekt,  23/9 - 13/10 och kan då vara svår att nå

Böckerna ges ut av förlaget Studentlitteratur.

Taggar:

Om oss

Med 16 000 växtarter på 175 hektar är Botaniska trädgården i Göteborg en av de största botaniska trädgårdarna i Europa och anses också vara en av de främsta. Kunskap om växterna utgör basen för hela Botaniskas verksamhet. Allt sedan starten 1923 har utbildning och vetenskaplig forskning varit grundläggande uppgifter i trädgårdens arbete men även hortikultur och rekreation. Botaniska har ett aktivt samarbete med Göteborgs universitet och fungerar som exkursions- och forskningsträdgård. Idag bedrivs även ett omfattande pedagogiskt arbete och verksamheten Grön Rehabilitering. Skolträdgården erbjuder skolklasser möjlighet till ekologisk odling, kunskap om kompostering och att väcka ett allmänt intresse för växter och naturen. Medan de flesta botaniska trädgårdarna i Europa har anlagts på en platt yta i städerna byggdes Göteborgs botaniska trädgård i en kuperad miljö i ett naturreservat vilket gör den naturligt varierad. Naturreservatet ligger mitt i staden Göteborg och här möts den vilda naturen och den odlade trädgården där gränserna ofta är flytande. I växthusen finns Sveriges största samling av tropiska orkidéer. Här växer också påsköträdet som är utrotad i sin naturliga miljö men bevaras och sprids tack vare Göteborgs botaniska trädgård. Med fler än 600 000 besökare varje år är Göteborgs botaniska trädgård ett av Västra Götalands främsta besöksmål. Verksamheten ingår i Västra Götalandsregionen.

Prenumerera

Media

Media