Nu blommar svinröven i Botaniskas växthus

Nu luktar det illa i Botaniska trädgårdens växthus. Strax innanför dörrarna står de vackra men illaluktande knölkallorna (Amorphophallus ) och i rummet Södra halvklotet står den fläckiga drakkallan (Dracunculus muscivorus)  och stinker.

Svinröven stinker
Drakkallan är en vacker syn men det är bäst att hålla för näsan eftersom blomman sprider en stank av ruttet kött omkring sig. Det lite vanvördiga namnet svinröv har den fläckiga drakkallan fått då den liknats vid ett dött djur och det mörka hålet varifrån odören kommer vid en anusöppning. Det engelska namnet Dragons Mouth ger en mer sofistikerad hänvisning till lukten.

Blomman, som egentligen är en blomställning, har ett stort, rödbrunt och hårigt hölsterblad. Det är ca 15 cm i diameter och omsluter den håriga, svansliknande kolven. Längst ned på kolven, svåra att se, sitter de
pyttesmå enkönade blommorna. Hanblomman överst och honblomman underst. Blomhöljet är spräckligt i brunt och grönt och liknar ett leopardskinn. Odören sprider blomman bara under tiden den slår ut och lukten är till för att locka till sig insekter för pollineringen. Artepitetet muscivorus betyder just flugätare.

Obscena knölkallor
Det spektakulära släktet Amorphophallus (i familjen kallaväxter, Araceae) innehåller cirka 170–200 arter, som växer i de tropiska delarna av Afrika och Sydostasien. Släktets gigant, jätteknölkallan (Amorphophallus titanum), hör hemma på Sumatra, där den uppmärksammades av en italiensk botanist 1878. När det första exemplaret i odling blommade i England berättas att viktorianska guvernanter hade fullt sjå med förhindra sina skyddslingar från alltför närgånget studium av denna »oformliga manslem«, vilket är just vad det vetenskapliga släktnamnet betyder.

Forskningsprojekt
Under blomningen alstrar vissa arter påtaglig värme, vilket tros bidra till att sprida blommans dofter till pollinatörer – främst skalbaggar och flugor – hundratals meter bort. Just nu pågår ett forskningsprojekt mellan Göteborgs och Hamburgs botaniska trädgårdar för att kartlägga vilka arter som producerar värme, och vad detta kan ha haft för fördel under släktets utvecklingshistoria. Göteborgs botaniska trädgård ingår i ett internationellt nätverk för att odla och bevara hotade arter inom släktet, och har för närvarande drygt 50 olika arter i odling.

Jätteknölkallan har världens största ogrenad blomställning, som kan bli uppemot 3 meter hög. Alla knölkallor är dock inte lika stora; vissa arter blir inte mer än ca. 5 cm höga, och variationen i blomställning, bladform, och knölar är stor. Att världens största blomma – Rafflesia arnoldii – också växer på Sumatra är en gåta för forskarna.

I Göteborgs botaniska trädgård blommade en jätteknölkalla 2005.

Knölkallorna är säsongsväxter med en utpräglad viloperiod. Efter vilan utvecklas en märklig blomställning från den underjordiska stamknölen och först efter blomningen växer det enda bladet fram. De egentliga, pyttesmå, blommorna är enkönade och sitter samlade (han- och honblommor var för sig) vid blomkolvens bas.

Kallorna i Botaniskas växthus beräknas blomma under helgen och kanske ytterligare ett par dagar.

Kontakt Alexandre Antonelli tel. 0703-989570

 

Taggar:

Om oss

Med 16 000 växtarter på 175 hektar är Botaniska trädgården i Göteborg en av de största botaniska trädgårdarna i Europa och anses också vara en av de främsta. Kunskap om växterna utgör basen för hela Botaniskas verksamhet. Allt sedan starten 1923 har utbildning och vetenskaplig forskning varit grundläggande uppgifter i trädgårdens arbete men även hortikultur och rekreation. Botaniska har ett aktivt samarbete med Göteborgs universitet och fungerar som exkursions- och forskningsträdgård. Idag bedrivs även ett omfattande pedagogiskt arbete och verksamheten Grön Rehabilitering. Skolträdgården erbjuder skolklasser möjlighet till ekologisk odling, kunskap om kompostering och att väcka ett allmänt intresse för växter och naturen. Medan de flesta botaniska trädgårdarna i Europa har anlagts på en platt yta i städerna byggdes Göteborgs botaniska trädgård i en kuperad miljö i ett naturreservat vilket gör den naturligt varierad. Naturreservatet ligger mitt i staden Göteborg och här möts den vilda naturen och den odlade trädgården där gränserna ofta är flytande. I växthusen finns Sveriges största samling av tropiska orkidéer. Här växer också påsköträdet som är utrotad i sin naturliga miljö men bevaras och sprids tack vare Göteborgs botaniska trädgård. Med fler än 600 000 besökare varje år är Göteborgs botaniska trädgård ett av Västra Götalands främsta besöksmål. Verksamheten ingår i Västra Götalandsregionen.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar