Att skriva bland troll – Ny kurs om texter i digitala miljöer

Till våren startar Akademin Valand vid Göteborgs universitet en ny kurs i litterär gestaltning. Kursen, ”FLIMMER – att skriva bland troll och cyborger”, vänder sig till den som skriver och som är intresserad av det egna skrivandet i relation till internet och digitala miljöer.

Deltagarna kommer att tillsammans reflektera över det egna skrivande och dess förhållande till internet, utifrån begrepp som kropp, makt och tid.

Om den uppkopplade skrivande människan går att betrakta som en cyborg, är frågan var kroppen slutar och texten börjar. Och i lika hög grad, var och hur gränsen går mellan skrivandet och terrängen det rör sig i.

– Internet är en plats som människor förhåller sig till dagligen. Vi som skriver litterärt är inget undantag. Oavsett om du är en person som aktivt använder dig av olika sociala nätverk online, bloggar etc. eller om du är mer avståndstagande, påverkar internet skrivandet. Det har saknats en kurs där det här kan diskuteras på riktigt, där både möjligheterna och kritiska perspektiv tas upp, säger Imri Sandström, kursansvarig.

Kursen söker nya former för textsamtal
Den nya kursen ska ge en introduktion till digital poesi och e-litteratur och ta upp både möjligheter och svårigheter med att skriva online. Studenterna kommer att läsa texter och resonera kring olika förhållningssätt. De kommer också att arbeta med sina egna texter som sedan diskuteras i mindre grupper. Textsamtalen blir en viktig gemensam plats för lärande, för att fortsätta skriva.

Det första kurstillfället sker på Akademin Valand (irl) i centrala Göteborg, då läraren och studenter presenterar sig och tillsammans drar upp gemensamma riktlinjer för kursarbetet. Efter det sker all undervisning online.

– Den här kursen är på distans, det vill säga, kursen utspelar sig i samma miljö som de frågor den behandlar. Att förflytta det så viktiga textsamtalet till en online-miljö, är för mig en av kursens centrala och roliga utmaningar, säger Imri Sandström.

FAKTA
FLIMMER
är en distanskurs på halvfart som ges på svenska, men texter på engelska förekommer. För att gå kursen krävs grundläggande behörighet och urvalet baseras på arbetsprov. Läs mer om kursen

Akademin Valand har ytterligare 10 sökbara kurser för våren 2018. Läs mer om kurserna

Sista ansökningsdag för samtliga kurser är den 16 oktober.

För mer information kontakta:
Imri Sandström, kursansvarig och doktorand inom litteratärer gestaltning, telefon: 076–806 4296, e-post: imri.sandstrom@gu.se 

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (Göteborgs universitet). Följ oss på Instagram.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 800 studenter och 6 200 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera

Citat

Internet är en plats som människor förhåller sig till dagligen. Vi som skriver litterärt är inget undantag. Oavsett om du är en person som aktivt använder dig av olika sociala nätverk online, bloggar etc. eller om du är mer avståndstagande, påverkar internet skrivandet.
Imri Sandström, kursansvarig