Bredare forskningsperspektiv ger bättre bild av förändrade framtidsmöjligheter för stadsnära fiske

Report this content

När städer växer kan den traditionella livsstilen för småskaligt fiske vara hotad, samtidigt som städerna skapar utvecklingsmöjligheter. Genom att använda ett bredare forskningsperspektiv ges en mer mångfacetterad bild av förändringar, hot, konflikter och livsmöjligheterna för fisket. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.

Studier av småskaligt fiske fokuserar ofta snävt på marina resurser för fiskebyar i rurala områden. I sin avhandling har Alin Kadfak skiftat perspektiv och istället tittat på förutsättningarna för en fiskeby nära en storstad. Och analytiskt har hon fokuserat på kustområde i vid mening, i stället för marina resurser enbart. Detta har resulterat i en mer sammansatt förståelse för olika omvandlingsprocesser och hur förändrade livsmöjligheter ter sig i en stadsnära fiskeby i det globala Syd.

– En livskraftig fiskenäring kräver inte bara ett hållbart fiskbestånd och ett väldefinierat fiskeområde. Det behövs också landbaserade resurser som t. ex. bearbetnings-anläggningar, en välfungerande marknad och transportinfrastruktur, säger Alin Kadfak.

Traditionella livsstilen hotas

Alin Kadfak har gjort åtta månaders fältarbete i Tota-Bengre, en liten fiskeby nära den medelstora men snabbt växande staden Mangaluru i sydvästra Indien. Med hennes annorlunda analytiska inriktning kunde hon se bland annat att den växande staden både hotade fiskarnas traditionella livsstil och erbjöd utvecklingsmöjligheter.

– Exempelvis har många av fiskarna idag aktier i storskaliga fiskebåtar, säger hon. Och närheten till staden leder också till jobbmöjligheter iland.

Å andra sidan innebär anspråk på mark från den växande staden och utvecklingen av mer storskaligt fiske också att de traditionella fisktorkerier som finns i byn får det svårare.

– De har mindre mark för sin verksamhet och byggandet av en ny hamn innebär hinder för dem i deras kontakt med området där torkerierna ligger, säger Alin Kadfak.

Kvinnans roll i samhället förändras

Eftersom de som torkar fisk oftast är kvinnor och storskaliga fiskare oftast män, blir detta också en genderfråga.

– I sådana här sammanhang ligger det lager av olika konflikter på varandra som en analytisk metod lik den jag har använt kan avtäcka och förklara, säger Alin Kadfak.

– Avhandlingen visar hur fiskare i utkanten av staden kan konkurrera, förhandla och aktivt förhålla sig till förändrade levnadsmöjligheter, säger hon.

Mer information

Kontakt: Alin Kadfak, telefon 0735 562441, mejl: alin.kadfak@globalstudies.gu.se

Avhandlingens titel: Fishing from the Shore. Exploring coastal transformations and changing life opportunities in an urban fishing community of India.

Mer om avhandlingen på: http://hdl.handle.net/2077/55053

Mer om Alin Kadfak på hennes hemsida på Institutionen för globala studier

Lars-Olof Karlsson
Kommunikatör
Tel: 031-786 4841, 0766-184841
E-post:
lars-olof.karlsson@gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (Göteborgs universitet). Följ oss på Instagram.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 800 studenter och 6 200 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Bredare forskningsmetod ger bättre analys av möjligheter och hot för småskaligt fiske i globala syd
Twittra det här

Citat

I sådana här sammanhang ligger det lager av olika konflikter på varandra som en analytisk metod lik den jag har använt kan avtäcka och förklara
Alin Kadfak