Medkänslans pris Heldagsföreläsning med psykolog Per Isdal

sep 11, 2019 08:45 CET - nov 11, 2019 17:00 CET

Det har länge varit tabu att tala om riskerna med att i sin profession dagligen möta våld, smärta, ångest eller lidande. Utsattheten är stor, sjukfrånvaron hög och många får det sämre i privatlivet. Det här är en skräddarsydd kursdag som ger dig ökad kunskap och konkreta förebyggande strategier för ett hållbart yrkesliv.
Per Isdal är psykolog, psykoterapeut och föreläsare med lång erfarenhet av att möta män med våldsproblem. Han är författare till böckerna Medkänslans pris och Meningen med våldÅr 1987 var han med och startade Alternativ till Vold i Norge, Europas första behandlingscentrum för med män med våldsproblematik, och sitter sedan dess i ledningen. År 2011 tilldelades han Stora psykologpriset av Norsk Psykologförening.

Ur programmet:
När ditt yrke förändrar din personlighet
Sekundärtraumatisering, compassion fatigue och utbrändhet hos yrkesverksamma
Så blir du medveten om riskerna i ditt arbetsliv
Debriefing, handledning och konsultation
Personlig strategi

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​